Service en onderhoud

Voor zowel curatief als planmatig onderhoud van uw kantoorinterieur kunt u bij Total Interservice terecht. Wanneer u een Service- & Onderhoudsabonnement afsluit, vindt er een periodiek controle plaats en worden eventuele problemen vroegtijdig gesignaleerd en voorkomen.