Directe realisatie

Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het verplaatsen van een of meer systeemwanden, het plan is duidelijk en kan direct worden uitgevoerd. Ook kan het gaan om servicewerkzaamheden of hand- en spandiensten waarbij een handyman gewenst is. Total Interservice kan hierop snel op inspelen.