Copyright & Disclaimer

Disclaimer
Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De website heeft als doel uitsluitend algemene informatie te verschaffen. Total Interservice BV staat niet in voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de informatie. Total Interservice aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade tengevolge van gebruik van informatie afkomstig van deze website. Total Interservice BV kan wijzigingen en aanvullingen op ieder moment en zonder voorafgaande aankondiging of toestemming aanbrengen.

Copyright
Alle teksten en foto's op www.Total-Interservice.nl mogen op geen enkele wijze worden verspreid, gebruikt of overgenomen, tenzij Total Interservice BV hiervoor de reproductierechten heeft verleend. Alle rechten voorbehouden.